cover

Warto przeczytać

Zużycie wody z nielegalnego przyłącza a VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 stycznia 2020 r. (0112-KDIL1-2.4012.615.2019.2.PM) wyjaśnił wątpliwości czy obciążenie kosztami podmiotu uskuteczniającego pobór wody poprzez nielegalne przyłącze do sieci wodociągowej będzie odpłatnym świadczeniem usług czy zadośćuczynieniem niepodlegającym opodatkowaniu VAT? Interpretacja dotyczyła sytuacji gdy nastąpi zerwanie plomby przy wodomierzu, oddziaływanie mechaniczne na wodomierz lub nielegalne przyłączenie do sieci wodociągowej.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 01.03.2020 r. „Zużycie wody z nielegalnego przyłącza jest opodatkowane VAT”.

czwartek 5 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej