cover

Warto przeczytać

śledztwo w sprawie oczyszczalni ścieków „Czajka”

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformowała, iż śledztwo w sprawie oczyszczalni ścieków „Czajka” zostało przekazane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Decyzja ta została podjęta z powodu, że postępowanie obejmuje swym zakresem m.in. sprowadzenie w sierpniu 2019 roku niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego oraz spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach poprzez zanieczyszczenie wody w związku z tzw. kontrolowanym spustem ścieków w Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie. Śledztwo dotyczy także wyrządzenia szkody majątkowej MPWiK w Warszawie.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 22.05.2020 r. ”Śledztwo ws. awarii kolektorów i rozbudowy oczyszczalni "Czajka" przekazane CBA”.

piątek 29 maja 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej