cover

Warto przeczytać

ważność dotychczasowych aktów prawnych dot. wyznaczania aglomeracji

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akty prawne w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów dot. wyznaczania aglomeracji nie będą ważne. Wynika to z przepisów prawa wodnego art. 87 ust 1 oraz art. 565 ust 2. Aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie.
 
Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 29.06.2020 r.: ”Aglomeracje - Obowiązek uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku”.

poniedziałek 20 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej