cover

Warto przeczytać

zrzuty ścieków do Wisły

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające ws. zrzutów ścieków do Wisły, podczas którego zbadany zostanie stopień szkód w środowisku związanych z częstotliwością zrzutów ścieków do Wisły. Informację tą podał Minister Środowiska. Minister środowiska stwierdził, stwierdził między innymi ,że oczyszczalnia ścieków "Czajka" to symbol "największej katastrofy ekologicznej".
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 24.05.2020 r.: ”Wszczęto postępowanie wyjaśniające ws. zrzutów ścieków do Wisły”.

poniedziałek 13 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej