cover

Warto przeczytać

wykorzystanie wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni

Unia Europejska wprowadziła ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące wykorzystania wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni. Unia Przestrzega też, że coraz większe zapotrzebowanie na wodę, a do tego ocieplenie, sprawią, iż w przyszłości w Europie dostęp do wody będzie jeszcze większym wyzwaniem niż teraz. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 177, s. 32) stanowi też część szerszego planu działań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 08.07.2020 r.: ”Woda z oczyszczalni trafi na pola? W Europie tak, u nas jeszcze poczekamy”.

piątek 10 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej