cover

Warto przeczytać

Propozycja nowej dyrektywy ściekowejMożliwe, iż już 26 października Komisja  Europejska przedstawi nową zmienioną dyrektywę ściekową. Nowe zapisy dotyczą zmian, jakie mają być zastosowane do 2040 roku. Dotyczą one następujących działań: uzupełnienia o aglomeracje liczące powyżej 1000 RLM, zmiana systemu ochrony z zdecentralizowanej na indywidualną wraz z opracowanie dla nich efektywnych procesów kontroli. Aglomeracje duże i te posiadające powyżej 10 tysięcy mieszkańców będą musiały ustanowić i wcielić w życie plan gospodarowania wodami opadowymi z uwagi na możliwość zagrożenia dla środowiska, jakie niesie ze sobą spływ miejski. Poznamy także nowe normy dopuszczalnych mikrozanieczyszczeń, które należy dodatkowo oczyścić w zależności od wielkości obiektu i RLM.
Wyroby farmaceutyczne i środki osobistej higieny zostaną objęte zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ma to sprzyjać pojawianiu się na rynku mniej szkodliwych produktów.

Więcej: 
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie „Nowa dyrektywa ściekowa”

piątek 14 października 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej