cover

Warto przeczytać

Polska różnych prędkości w dziedzinie wodociągów i kanalizacji


Dostęp do sieci wodociągowej w miastach na koniec 2021 roku miało około 97% ludności, natomiast na obszarach wiejskich około 86%. W przypadku sieci kanalizacyjnej w miastach podłączonych było około 76 % budynków mieszkalnych, na terenach wiejskich tylko 39%.
Na koniec 2021 roku notuje się wzrost długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz wzrost przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zauważalny jest jednak spadek średniego zużycia wody i ilość odprowadzanych ścieków  przez gospodarstwa domowe.
Największy wzrost długości sieci wodociągowej rozdzielczej odnotowano w miastach województw podkarpackiego, mazowieckiego i lubuskiego. Na obszarach wiejskich największy przyrost w województwie małopolskim, pomorskim i warmińsko mazurskim.

Portal Samorządowy z dnia 15.11.2022 r. „Polska dwóch prędkości. Chodzi o wodociągi i kanalizację”.
Link do artykułu

 

sobota 19 listopada 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej