cover

Warto przeczytać

Do 30 listopada należy złożyć oświadczenie do dostawcy prądu, żeby móc skorzystać z ceny maksymalnej prądu.


W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa wraz z innymi podmiotami, które są do tego uprawnione, chcąc skorzystać z cen maksymalnych na prąd, muszą złożyć stosowne oświadczenie. Przypomnijmy, że cena maksymalna za MWh ma wynosić 785 zł., w związku ze zużyciem od 1 grudnia br. do 31 grudnia 2023 roku. W sytuacji, gdy umowę zawarto po 23 lutego 2022 roku cena maksymalna ma zastosowanie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br.
 

Więcej:
Rzeczpospolita z dnia 17.11.2022 r. „Zbliża się ważny termin. Jeśli go przegapisz nie będzie tańszego prądu”
https://www.rp.pl/abc-firmy/art37433371-zbliza-sie-wazny-termin-jesli-go-przegapisz-nie-bedzie-tanszego-pradu

poniedziałek 21 listopada 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej