cover

Warto przeczytać

Wody Polskie odrzucają kolejne wnioski o zmianę taryf.


Samorządowe spółki wodno-kanalizacyjne znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Wody Polskie nie wyrażają zgody na zmianę dotychczasowych taryf za wodę i ścieki. Przedstawiciele branży oraz pracownicy samorządowi zgodnie twierdzą, że skutki tych działań będą odczuwać nie tylko firmy, ale także ich pracownicy. Również wejście w życie dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz dyrektywy ściekowej przysporzą branży wodociągowo-kanalizacyjnej nowe wydatki, celem dostosowania się do przepisów.

 

Więcej:
Portal Rzeczpospolita z dnia 23 listopada 2022 r., „Wody Polskie kontra samorządy. Czy grozi nam wodny blackout?„

https://regiony.rp.pl/uslugi-komunalne/art37455621-wody-polskie-kontra-samorzady-czy-grozi-nam-wodny-blackout

piątek 9 grudnia 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej