cover

Warto przeczytać

Kolejne ostrzeżenie tego roku. Będą problemy z wodą.


Eksperci z Państwowego Instytutu Geologii wyrazili swoją opinie dotyczącą niedoborów wód. Odnotowuje się, że zwierciadła wód mają niskie stany, sprzyja to występowaniu niedoborów w ujęciach zarówno komunalnych, korzystających z pierwszego poziomu wodonośnego jak i indywidualnych studniach. Państwowa służba hydrogeologiczna wydała szóste ostrzeżenie dla dziewięciu województw m. in. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego. Eksperci twierdzą, że w Polsce występuję realne ryzyko, że wody w studniach może zabraknąć. Wiąże się to z obniżaniem lustra wód podziemnych. Zjawisko obniżania lustra wód podziemnych wiąże się także ze zmniejszoną liczbą opadów na danym terenie. Poziom wodonośny reaguje zatem z późnieniem w porównaniu do rzek.


Więcej:
Portal komunalny z dnia 2 grudnia 2022 r., „Szóste ostrzeżenie w tym roku. Szykuje się problem z wodą”.
https://portalkomunalny.pl/szoste-ostrzezenie-w-tym-roku-szykuje-sie-problem-z-woda-531261/

poniedziałek 12 grudnia 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej