cover

Warto przeczytać

Marszałkowie ostrzegają, że Wody Polskie marnotrawią pieniądze dla gmin


Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do przyjęcia oraz szybkiego zakontraktowania unijnych pieniędzy, celem realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych zgłoszonych przez urzędy gmin ramach do naborów, które już przeprowadzono. Wody Polskie nie wykorzystały wszystkich dostępnych środków z PROW 2014-2020. Zgłoszono 196 projektów, wśród nich tylko 20 będą zrealizowane na czas. Zarząd Związku Województw RP wyraził, iż niepokojąco wygląda stan przygotowania projektów w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi”.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/marszalkowie-alarmuja-ze-wody-polskie-zaprzepaszcza-pieniadze-dla-gmin,433563.html

poniedziałek 30 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej