cover

Warto przeczytać

Ocena jakości wody


Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmiany w przepisach dla mniejszych dostawców wody. Wiążą się one z brakiem konieczności egzaminowania osób, które są autorami oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/2184 w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powiększa zakres wymagań parametrów jakim ma odpowiadać woda do spożycia. Modyfikacji ulegają także zasady prowadzenia monitoringu jakości wody. Przedsiębiorstwa wodociągowe będą zobligowane wykonywać oceny strat wody.

Więcej:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8630450,projekt-ocena-jakosci-wody-ministerstwo-infrastruktury.html

środa 1 lutego 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej