cover

Warto przeczytać

Zostanie stworzony fundusz dedykowany projektom wodnym


Polski Komitet ds. Wody postanowił zwrócić się do Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu dedykowanego projektom wodnym. W październiku mają zostać zaprezentowane formy ich finansowania, jego potrzeby wynoszą około 390 mld euro. Wśród inicjatyw ma zostać przedstawiony aspekt dostępności zasobów wodnych, czy zapobieganie suszy.  Blue Deal stanowi ogromną szansę dla naszego kraju, dzięki takim rozwiązaniom jak: niebieskie obligacje i pożyczki. Dla polskich firm stanowi to możliwość przedstawienia swoich nowoczesnych technologii przy jednoczesnym zachowaniu wymogów zrównoważonego rozwoju i norm ekologicznych.

Więcej:
Portal Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie z dnia 25 sierpnia 2023 r. „Polscy przedsiębiorcy będą walczyć w UE o ponad 380 mld euro na wodę”

piątek 8 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej