cover

Warto przeczytać

Organy gminy rozpoczęły kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.


Samorządowcy rozpoczęli proces kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie 
z wejściem w życie przepisów w sierpniu 2022 roku. Na kontrole przewidziany jest okres 2 lat. Osoby, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej muszą regularnie wywozić szamba. Kontrola NIK wykazała, że ponad 77% mieszkańców nie miało zawartej umowy na wywóz nieczystości płynnych. Za brak regularnego opróżniania zbiorników przewidziane są kary.

Więcej:
Portal Samorządowy z dnia 7 września 2023 r. „Gminy wzięły na celownik szamba i przydomowe oczyszczalnie. Zaraz zaczną sypać się kary”

sobota 9 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej