cover

Warto przeczytać

Działkowcy zmierzą się z problemem, za który grożą kary.


Działkowcy chcąc zapewnić sobie dostęp do wody korzystają ze studni abisyńskiej. Według obecnego stanu prawnego nie są one legalne. Korzystanie z nich bez pozwolenia wodno-prawnego może prowadzić do kar finansowych. Jedynie właściciele działek mogą korzystać ze studni bez pozwolenia przy poborze do 5 m3, czynności te zaliczane są do zwykłego korzystania z wód. Polski Związek Działkowców chce zmiany przepisów ponieważ właściciele działek stanowią wąskie grono wśród „użytkowników” ogródków działkowych.

Więcej:
Portal Samorządowy z dnia 11 września 2023 r. „Kary finansowe, a nawet areszt. Dziesiątkom tysięcy działkowców grożą poważne problemy”

niedziela 10 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej