cover

Warto przeczytać

Legionella – gorący temat infrastruktury krytycznej, przegląd prasy


Możliwe jest dochodzenie odszkodowania związanego z zakażeniem bakterią Legionella. Problem istnieje w kwestii udowodnienia źródła zakażenia i kto za nie odpowiada. Powstaje zatem trudność jednostki odpowiedzialnej za wypłatę roszczeń.  Przypomnijmy, że ww bakteria bytuje w wodzie ciepłej 20- 50 stopni Celsjusza (wg WHO zakres wynosi 25-50). Do zadań wodociągów należy zaopatrywanie ludzi w wodę zimną. Dopiero w instalacjach wewnętrznych budynku zaczyna się proces podgrzewania wody. Szymon Ciecki – rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, poinformował, że przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne nie mają obowiązku badania wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella. Wynika to z unijnego prawa dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagania dla jakości ciepłej wody użytkowej wskazują na wykonywanie regularnych badań przez podmioty: prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz właścicieli lub zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, zgodnie z art. 18, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwa Wodociągowe wprowadzają jednak działania zapobiegawcze związane z płukaniem sieci wodociągowej i badaniem jej pod kątem obecności bakterii. Na takie działania zdecydowały się Wodociągi Płockie. Placówki oświatowe w Rzeszowie przed rozpoczęciem roku szkolnego podjęły działania polegające na przepłukaniu instalacji wewnętrznych zgodnie
z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. W unijnej dyrektywie ws. wody pitnej zawarte są czynności jakie trzeba podjąć gdy występują ogniska choroby. Państwa Unii Europejskiej mają obowiązek podjęcia czynności do eliminacji i ograniczania legionelli, zwłaszcza w placówkach oświatowych, czy szpitalah. Polska nadal nie wdrożyła ww dyrektywy.

Zwracajmy też szczególną uwagę odbiorców, na pojawiające się próby oszustwa związane z wyłudzaniem danych wrażliwych. Rzecznik Komendy Miejskiej w Rzeszowie poinformowała o usiłowaniu pozyskania danych osobowych, celem rzekomego przeprowadzenia badań przez pracowników sanepidu.
 
Więcej:
Portal Polska Agencja Prasowa z dnia 24 sierpnia 2023 r. „Kto i kiedy ma obowiązek badania wody na obecność bakterii legionella”,
Portal Prawo.pl z dnia 31 sierpnia 2023 r. „Trudno o odszkodowanie za zakażenie legionellą”,
Portal Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie z dnia 1 września 2023 r. „Informacja Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ws. aktualnej sytuacji dotyczącej bakterii z rodzaju legionella”,
Portal Dziennik Gazeta Prawna z dnia 6 września 2023 r. „Wyłudzenia danych na legionellę. Policja ostrzega przed nową metodą oszustów”,
Portal Dziennik Gazeta Prawna z dnia 6 września 2023 r. „Strach przed legionellą wymusza lokalne działania”,
Portal Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23 sierpnia 2023 r. „Minister Sójka zwołała kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Co z Legionellą?”,

Portal Komunalny.pl z dnia 31 sierpnia 2023 r. „Płukanie instalacji wodnych i wytyczne dla placówek oświatowo – wychowawczych w zw. z legionellą”,
Portal Komunalny.pl z dnia 30 sierpnia 2023 r. „Walka z legionellozą bez wdrożenia unijnej dyrektywy” ,
Portal Samorządowy z dnia 10 września 2023 r. „Legionella nie odpuszcza. Przedsiębiorstwa wod.-kan. wdrażają ponadplanowe działania”.

 
Zachęcamy ponadto do zapoznania się z jak zawsze merytorycznymi wpisami nt. legionelli na facebooku dr Łukasza Webera z 28,08, 30.08, i 7.09.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057592863160

wtorek 12 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej