cover

Warto przeczytać

Modyfikacje w prawie wodnym dotyczące opłat za zrzuty ścieków z przelewów burzowych


Sektor wodociągowo-kanalizacyjny czekają zmiany od 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy skupiają się, na polepszeniu kryteriów środowiskowych rzeki Odry. Zmiany wiążą się, ze zwiększonymi wydatkami finansowymi. Należy określić działania prowadzące do poprawy kryteriów środowiskowych Odry wraz z podjęciem czynności analityczno-planistycznych na jej odpływach. Modyfikacje występują także w obszarze opłat za usługi wodne i opłaty podwyższone. Nowy rok przyniesie także możliwość nałożenia opłaty za zrzuty z przelewów burzowych, zarówno na kanalizacji ogólnospławnej jak i deszczowej.

Więcej: Portal Jerzmanow§ki Aqua z dnia 20 października 2023 r., „Opłaty za zrzuty z przelewów burzowych - zmiany w Prawie wodnym”

czwartek 9 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej