cover

Warto przeczytać

PURDE- nowy program służący doręczeniom elektronicznym


PURDE- Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, zacznie funkcjonować od 10 grudnia br. Wiąże się ze zmianami w doręczaniu korespondencji przez podmioty publiczne
i organy jednostek samorządu terytorialnego. E- doręczania niosą za sobą wątpliwości związane z rodzajem przesyłek oraz jakich podmiotów mają dotyczyć. Nowa usługa ma na celu przeprowadzenie bezpiecznej drogi korespondencji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, a pozostałymi jednostkami.
  
Więcej: Portal Jerzmanow§ki Aqua z dnia 23 października 2023 r. „E-doręczenia w spółkach komunalnych już 10 grudnia 2023 r.?”

środa 8 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej