cover

Warto przeczytać

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej – czy gmina może to wymusić?


Gdy istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, to każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawą do przyłączenia. Nadal jednak, blisko 10 milinów Polaków nie korzysta z możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji. Stwarza to zagrożenie dla środowiska z uwagi, na fakt iż nie wszystkie zbiorniki na ścieki bytowe posiadają odpowiednią szczelność.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 30 października 2023 r.„Podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem. Gmina może to wyegzekwować”.

niedziela 5 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej