cover

Warto przeczytać

Zagrożenia dla środowiska związane z przydomową oczyszczalnią ścieków


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach o zabudowie rozproszonej wiążę się z wysokimi nakładami finansowymi. Korzystnym rozwiązaniem dla tego typu zabudowy są przydomowe oczyszczalnie ścieków. W naszym kraju istnieje wiele takich miejscowości, gdzie nie ma nadzoru nad tym, co trafia do środowiska z tego typu instalacji. Nie istnieją także jasno sprecyzowane wymagania jakie mają one spełniać. Szacuje się, że z przydomowych oczyszczalni ścieków korzysta około 2 milionów Polaków.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 27 października 2023 r. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków to tykająca bomba. Dwa miliony Polaków poza kontrolą”.

sobota 4 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej