cover

Warto przeczytać

Sprawozdanie Wód Polskich dotyczące działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych


Sprawozdanie, które pojawiły się na stronie regulatora taryf należy do obowiązków organu. Możemy w nich znaleźć informacje dotyczące kryterium wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Celem publikacji raportu jest przedstawienie kierunku dalszego rozwoju obszaru dziedziny wodociągowo-kanalizacyjnej. Dzięki ankietom pozyskanym od przedsiębiorstw, możemy porównać także strukturę materiałową wraz z wiekiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Portal Jerzmanowski Aqua z dnia 18 marca 2024 r. „Wody Polskie o warunkach prowadzenia działalności wod-kan”
https://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/aktualnosci/906-raport-wody-polskie

niedziela 21 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej