cover

Warto przeczytać

Kwestie związane z podatkiem od nieruchomości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych


Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nie dotyczy opłat związanych z budowlami wchodzącymi w skład infrastruktury krytycznej wodociągowej i kanalizacyjnej.  Wiąże się to z kwestią braku nakładania marży w taryfach, co przekłada się na to, że zakłady budżetowe nie prowadzą działalności gospodarczej. Wskazuje na to orzeczenie, które nie jest prawomocne. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2024 r. (sygn. akt. I SA/Rz 715/23).

Portal Jerzmanowski Aqua z dnia 28 marca 2024 r., Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym”
https://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/orzecznictwo/904-podatek-od-nieruchomosci-w-zakladzie-budzetowym

poniedziałek 22 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej