cover

Warto przeczytać

Zmiana wzorów oświadczeń składanych za usługi wodne


Modyfikacje opłat za usługi wodne zostały wprowadzone w związku z ustawą o rewitalizacji rzeki Odry. Konieczne było zastosowanie nowych wzorów oświadczeń składanych do Wód Polskich dotyczących opłat związanych z usługami wodnymi. Witryna internetowa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozwala na odszukanie wzorów w zależności od rodzaju usług wodnych.

Portal: Izba Gospodarcza Wodociągów Polskich „Nowe wzory oświadczeń dotyczące opłat za usługi wodne”

https://www.igwp.org.pl/nowe-wzory-oswiadczen-dotyczace-oplat-za-uslugi-wodne/

wtorek 23 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej