cover

Warto przeczytać

Dostęp do usług wodnych


Ustawa Prawo Wodne systematyzuje przepisy związane z zagwarantowaniem dostępu do usług wodnych. Gwarantują one gospodarstwom domowym, firmom, podmiotom użyteczności publicznej oraz prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód. Usługi wodne obejmują takie m. in.: działania takie, jak: pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych bądź uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję.

Więcej: Portal Rzeczpospolita z dnia 17 kwietnia 2024 r. „Usługi wodne – zapewnienie dostępu i opłaty”
https://www.rp.pl/administracja/art40172321-uslugi-wodne-zapewnienie-dostepu-i-oplaty

środa 24 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej