cover

Warto przeczytać

Korzystanie z abisynek może kosztować działkowców nawet 5 tys. złotych lub areszt.


Użytkownicy ROD, aby mogli korzystać z abisynek muszą posiadać odpowiednie na ten cel pozwolenie. W przypadku niedotrzymania wymaganych procedur grozi im kara finansowa w wysokości do 5 tys. zł lub areszt. Korzystanie z ujęć wodnych do 5 m³ na dobę, możliwe jest wyłącznie dla osób będących właścicielami gruntu. W przypadku osób korzystających z rodzinnych ogródków działkowych forma posiadania gruntu to dzierżawa.

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 12 kwietnia 2024 r. „Działkowcy muszą uważać na kontrole. Kary to nawet 5 tys. zł lub areszt”
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9485433,dzialkowcy-musza-uwazac-na-kontrole-kary-to-nawet-5-tys-zl-lub-aresz.html
oraz
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/urzednicy-sprawdzaja-ogrody-dzialkowcom-groza-mandaty-a-nawet-areszt,529464.html

czwartek 25 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej