cover

Warto przeczytać

Wysokie koszty podłączenia do kanalizacji sanitarnej


W przypadku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy mieć na uwadze dość wysokie koszty. Takie zadanie ciąży na właścicielach, którzy mają obowiązek podłączenia do sieci. Gdy właściciel nie spełni tego warunku musi liczyć się z karą finansową z tego tytułu. Odstępstwo stanowi tylko posiadanie na terenie nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 6 kwietnia 2024 r. „Drogi obowiązek właściciela nieruchomości. Może to za niego zrobić gmina, ale przedstawi rachunek”
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/9479415,drogi-obowiazek-wlasciciela-nieruchomosci-moze-to-za-niego-zrobic-gmi.html

piątek 26 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej