cover

Warto przeczytać

Wody deszczowe i opadowe- problemy związane z naliczaniem należności


Problem należności związany z wodami opadowymi i roztopowymi spoczywa głównie na gminach. W ustawodawstwie brakuje bowiem konkretnych podstaw prawnych do naliczania opłat za odprowadzanie tych wód. Ministerstwo Infrastruktury zamierza unormować zasady dotyczące kłopotów z naliczaniem opłat. Wg obecnych przepisów jednostki samorządy terytorialnego nie mają możliwości, aby deszczówkę zawierać w stawkach za ich odprowadzanie w taryfach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Obowiązkiem gmin jest jednak wnoszenie opłat do Wód Polskich za ich odprowadzanie.

Więcej: Portal samorządowy z dnia 5 kwietnia 2024 r. „Co dalej z opłatami za deszczówkę? Ministerstwo bierze się za przepisy”

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/co-dalej-z-oplatami-za-deszczowke-ministerstwo-bierze-sie-za-przepisy,534805.html

niedziela 28 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej