cover

Warto przeczytać

Rząd szykuje metamorfozę w kwestii zatwierdzaniu taryf za wodę


Ministerstwo infrastruktury zajmuje się przeglądem zasad dotyczących zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Wyniki analizy mają pomóc w modyfikacji tego procesu. Ma to służyć ochronie konsumentów przed podwyżkami cen, które wg organu regulującego, nie zawsze mają swoje uzasadnienie. Także przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne powinny mieć zapewnioną płynność działań z równoczesną ochroną swoich klientów.

Więcej: Portal samorządowy z dnia 30 marca 2024 r. „Ministerstwo zapowiada zmiany w zatwierdzaniu taryf za wodę. I nie tylko”
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ministerstwo-zapowiada-zmiany-w-zatwierdzaniu-taryf-za-wode-i-nie-tylko,533901.html

poniedziałek 29 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej