cover

Warto przeczytać

Jednostki samorządy terytorialnego mają obowiązek przekazania danych dotyczących nieczystości ciekłych do 30 kwietnia


Do 30 kwietnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska oraz do Wód Polskich, danych o gospodarowaniu nieczystości płynnych. Wzór sprawozdania za rok 2023, został opracowany na odpowiednim druku. Kłopoty gmin wiążą się przede wszystkim z pozyskaniem danych.

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 3 kwietnia 2024 r. „Czas na złożenie sprawozdania dotyczącego nieczystości ciekłych
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9476230,czas-na-zlozenie-sprawozdania-dotyczacego-nieczystosci-cieklych.html
oraz
Portal Jerzmanowski Aqua z dnia 5 kwietnia 2024 r. „Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan
https://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/analizy-prawne/905-nieczystosci-ciekle-gminne-sprawozdania

wtorek 30 kwietnia 2024


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej