cover

Warto przeczytać

Dylematy gospodarki wodno-ściekowej

We "Wspólnocie" nr 14/734 z dnia 9 lipca 2005 ukazał się publikacja będąca fragmentem książki Mirosława Krzyszczaka "Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

Książka m.n. dostępna jest w serwisie www.forum-wodociagi.pl w dziale Literatura fachowa

środa 13 lipca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej