cover

Warto przeczytać

Kolejny przykład uzasadniający prezentowaną przez prawników Forum Dyskusyjnego linię interpretacyjną

Artykuł „Kto jest właścicielem infrastruktury”(Rzeczypospolita z dnia 7.09.05) jest kolejnym przykładem uzasadniającym prezentowaną przez prawników Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich: Pana Mirosława Krzyszczaka oraz Kancelarię Prawną Business-Lex Z.Jerzmanowski linię interpretacyjną art. 49 kc w sprawie przyłączy. W ramach dotychczasowych roboczych spotkań konsultacyjnych sugerowana była Państwu właśnie taka wykładania tego przepisu, a więc zbieżna w całej rozciągłości z nową linią orzeczniczą Sądu Najwyższego. Zupełnie odmienne stanowisko utrzymuje w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury, jednak „na szczęście” poglądy Ministerstwa nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej, a ich krytyka - jak się okazuje - jest jak najbardziej wskazana.

Z tym większym zadowoleniem przyjmujemy komentarz autora do wyroku SN.

poniedziałek 12 września 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej