cover

Warto przeczytać

NIK o jakości wody

Najwyższa Izba Kontroli wini za zły stan infrastruktury wodociągowej oraz za, że to w kranach płynie woda o złej jakości o nieodpowiednim ciśnieniu, władze gmin oraz  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które najczęściej są pod kontrolą gmin.

czwartek 30 sierpnia 2018

czytaj więcejIlość wody na mieszkańca Polski trzy razy mniejsza niż w krajach Unii

Z danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 1600 m³ wody na rok, jest to trzy razy mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

środa 29 sierpnia 2018

czytaj więcejPozwolenie na awaryjny zrzut ścieków

Gdańska firma wodociągowo-kanalizacyjna została zobowiązana przez Pomorski WIOŚ do zdobycia pozwolenia na awaryjny zrzut ścieków do Motławy.

środa 22 sierpnia 2018

czytaj więcejPrzypadek skażenia wody uranem w Bułgarii

W 70-tysięcznym mieście Haskowo na południowym wschodzie Bułgarii doszło do skażenia wody uranem.

poniedziałek 20 sierpnia 2018

czytaj więcejAnkietyzacja przeprowadzona przez Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

poniedziałek 20 sierpnia 2018

czytaj więcejProblem z nawilżanymi chusteczkami

Jednorazowe nawilżane chusteczki są poważnym problemem dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

piątek 17 sierpnia 2018

czytaj więcejPromowanie picia kranówki

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że przedsiębiorstwa wodociągowe podczas promowania picia kranówki nie muszą generować plastikowych odpadów.

piątek 17 sierpnia 2018

czytaj więcejNowelizacja Prawa wodnego podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa wodnego. Ustawa stanowi, że do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie, których będą ustalane opłaty za te usługi.

środa 15 sierpnia 2018

czytaj więcejSamorząd województwa zachodniopomorskiego a Wody Polskie

Przedstawiciele samorządu województwa zachodniopomorskiego krytycznie ocenia dotychczasową działalność Wód Polskich.

środa 15 sierpnia 2018

czytaj więcejOgraniczenia w korzystaniu z wody w czasie suszy

W całej Polsce w lipcu i sierpniu trwała susza, co skutkowało wprowadzaniem przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ograniczeń w korzystaniu z wody.

wtorek 14 sierpnia 2018

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej