cover

Warto przeczytać

W Gazecie Wyborczej (26.01.2006 r.)

W Gazecie Wyborczej (26.01.2006 r.) opublikowano tekst pt. "Obowiązkowe odprowadzanie ścieków" traktujący o pismach, które otrzymają mieszkańcy nowoskanalizowanych ulic z Częstochowy, którzy nie podłączyli swoich domów do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej wpisany jest w miejski regulamin utrzymania czystości i porządku.

wtorek 7 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej