cover

Warto przeczytać

dołożymy do wody

W Rzeczpospolitej z dn. 8.02.2006 r. ukazał się artykuł pt. "Dołożymy do wody" na temat znacznych podwyżek opłat za wodę i ścieki, które w ciągu czterech lat planuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy. Ponieważ MPWiK jest miejską spółką, proponowanymi podwyżkami zajmie się teraz Rada Warszawy.
Rada jest skłonna ustąpić, jeśli MPWiK zgodzi się finansować przyłącza do prywatnych posesji, jednak MPWiK kategorycznie sprzeciwia sie takim pomysłom.

środa 15 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej