cover

Warto przeczytać

NIK o cenie i jakości wody

Podstawowym problemem większości sieci wodociągowych w Polsce jest przewymiarowanie.

czwartek 27 kwietnia 2017

czytaj więcejPolska ma coraz mniej słodkiej wody

Polska ma coraz mniej zasobów słodkiej wody. W chwili obecnej zasoby te przypadające na jednego mieszkańca w Polsce są takie same jak w Egipcie a mniejsze nawet niż w Hiszpanii.

poniedziałek 3 kwietnia 2017

czytaj więcejUnijne ćwierć miliona na sieć wodno-kanalizacyjną w dwóch miastach

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej podpisano umowy dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Katowicach oraz Opolu.

piątek 31 marca 2017

czytaj więcejMariusz Gajda uważa, że trzeba zmienić europejską dyrektywę wodną

23 marca 2017 roku odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii.

poniedziałek 27 marca 2017

czytaj więcejKto płaci za budowę studzienki i przyłącza do kanalizacji - pytanie prawne do SN

Sąd Okręgowy w Częstochowie wystąpił o przygotowanie interpretacji prawnej do Sądu Najwyższego dotyczącej przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej.

piątek 24 marca 2017

czytaj więcejJednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Dnia 10 lutego 2017 roku weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

poniedziałek 20 marca 2017

czytaj więcejGmina nie odliczy VAT przy zakupie koparko-ładowarki

12 grudnia 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację (syg. akt 1061- IPTPP1.4512. 556.2016. 1.RG), w której wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na zakup koparko-ładowarki.

czwartek 16 marca 2017

czytaj więcejOpłaty za wodę wzrosną najprawdopodobniej dopiero od 2019 r.

Ministerstwo Środowiska przekazało już Rządowemu Centrum Legislacji  projekt nowego Prawa wodnego.

wtorek 14 marca 2017

czytaj więcejDopłata do ceny wody bez VAT

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 9 lutego 2017 roku (sygn. akt 2461-IBPP3.4512.851.2016.1.EJ) uznała, iż od momentu centralizacji VAT dotacje otrzymywane przez zakład budżetowy od gminy mają charakter wewnętrzny i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

środa 8 marca 2017

czytaj więcejGmina nie może pobierać opłat za podłączenie wody i kanalizacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi potwierdził, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do niej, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie.

piątek 3 marca 2017

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej