cover

Warto przeczytać

w gazecie

W Gazecie Samorządu i Administracji nr 5, z dnia 6-19.03.2006 r. ukazał się artykuł "Kontrowersje wokół regulaminu wodociągowo-kanalizacyjnego".
Artukuł traktuje o wątpliwościach związanych z pismem ministra Transportu i Budownictwa dot. regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków przesłanym do Urzędów Wojewódzkich w całej Polsce.
Autorami publikacji są konsultanci prawni Forum - p. Łukasz Ciszewski z kancelarii "Business Lex Z. Jerzmanowski" z Poznania oraz p. Mirosław Krzyszczak z kancelarii prawnej "Doradca" z Lublina.

poniedziałek 13 marca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej