cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej z dn. 3.06.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dn. 3.06.2006 r. ukazał się artykuł "Uciążliwe urządzenia pozostaną na cudzym gruncie". Opisano w nim konsekwencje wyroku SN z dnia 31 maja 2006 r. dot. nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie (sprawa dotyczy m.in. urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych itd.).

piątek 9 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej