cover

Warto przeczytać

Zamieszczamy artykuł

Zamieszczamy artykuł "Taryfy na wodę i ścieki należy weryfikować i zatwierdzać bez zbędnej zwłoki" autorstwa Ł. Ciszewskiego, dyrektora ds. prawnych firmy Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j., konsultanta Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Artykuł ukazał się w "Gazecie Samorządu i Administracji" nr 12/06/2006.

środa 28 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej