cover

Warto przeczytać

Kanalizacja: zbudować to jedno, drugie zachęcić mieszkańców do przyłączenia

Coraz większym problemem gmin staje się fakt zachęcenia i zmobilizowania mieszkańców do przyłączenia się do nowo-wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

poniedziałek 8 lutego 2016

czytaj więcejNowelizacja Prawa ochrony środowiska

Do 1 stycznia 2016 r. Polska musi spełnić wymagania wynikające z unijnej tzw. dyrektywy ściekowej.

poniedziałek 8 lutego 2016

czytaj więcejTylko raz i tylko na rok można przedłużyć taryfę za wodę i ścieki

Wojewoda Świętokrzyski wskazał w rozstrzygnięciu nadzorczym, iż radni miejscy lub gminni nie mogą kilkakrotnie wydłużać obowiązujących stawek w taryfie za zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.

czwartek 4 lutego 2016

czytaj więcejGminie nie wolno żądać odszkodowania w regulaminie dostarczania wody

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydając wyrok na niekorzyść jednej z Rady Gminy argumentował, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może zawierać regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej.

poniedziałek 1 lutego 2016

czytaj więcejProblemy z publikacją uchwały rady gminy

Wojewoda Śląski zakwestionował uchwałę Rady Miejskiej jednego z miast w województwie Śląskim. Rada ta zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz postanowiła przyjąć tekst jednolity regulaminu i ogłosić tą uchwałę w dzienniku wojewódzkim.

poniedziałek 1 lutego 2016

czytaj więcejMniej formalności między spółką komunalną i gminą

Korzystne dla spółki komunalnej stanowisko dotyczące stosowania przepisów o cenach transferowych potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 listopada 2015 roku.

czwartek 28 stycznia 2016

czytaj więcejBez kar za brak oczyszczalni ścieków w gminie

Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska przewiduje odroczenia naliczania podwyższonych opłat środowiskowych dla Gmin, które nie skończą swoich oczyszczalni ścieków w tym roku.

czwartek 28 stycznia 2016

czytaj więcejW planie nie można uzależnić budowy od wodociągu

Każda gmina za pomocą Rady Gminy może samodzielnie kształtować zagospodarowanie własnego obszaru. Kompetencja ta nie jest jednak nieograniczona.

wtorek 26 stycznia 2016

czytaj więcejUmowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla każdego

Zdaniem wojewody kujawsko-pomorskiego przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wymagają przedstawienia stanu prawnego nieruchomości oraz tytułu prawnego.

wtorek 26 stycznia 2016

czytaj więcejGminie nie wolno żądać odszkodowania w regulaminie dostarczania wody

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może zawierać regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej.

wtorek 15 grudnia 2015

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej