cover

Warto przeczytać

Z Rzeczpospolitej z dn. 26.06.2006 r.

Z Rzeczpospolitej z dn. 26.06.2006 r. "Oszczędzanie wody w czasie wody w czasie upału musi być zgodne z prawem".
Ograniczenia w dostawach wody mogą być zawarte tylko w regulaminie uchwalonym na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. NSA stwierdził, iż zakaz używania w określonych godzinach wody z miejskiej sieci do podlewania ogródków przydomowych wprowadzony przez zarządzenie porządkowe burmistrza z jednej z miejscowości w woj. Lubelskim, chociaż potrzebny, był niezgodny z prawem.

czwartek 29 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej