cover

Warto przeczytać

Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową, tworzenie żłobków i przedszkoli woj. lubelskim

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił pierwsze otwarte konkursy w nowym regionalnym programie operacyjnym. Dotyczą one między innymi budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych.

poniedziałek 14 grudnia 2015

czytaj więcejOpłata za wodę i ścieki musi być jasna

Naczelny Sąd Administracyjny w Łodzi dnia 17 listopada 2015 roku wydał wyrok, z którego wynika, że opłata abonamentowa za wodę oraz ścieki musi być tak określona, aby odbiorca nie miał wątpliwości, ile i za co ma zapłacić.

piątek 11 grudnia 2015

czytaj więcejDotacje unijne dla samorządów na ochronę wody

Od 22 grudnia zarząd województwa Podlaskiego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw. działania „Ochrona wody i gleby".

piątek 11 grudnia 2015

czytaj więcejRząd poczeka z prawem wodnym

Po czterech latach prac został opracowany i jest już gotowy nowy projekt ustawy Prawo Wodne. W Rządzie jest zgoda jak nowe Prawo Wodne ma wyglądać jednak nie uda się już tego projektu uchwalić w obecnej kadencji.

wtorek 3 listopada 2015

czytaj więcejUOKiK: Wodociągi w Myślenicach nadużywały pozycji dominującej

Jedna ze śląskich spółek wodociągowych została upomniana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nadużycie pozycji dominującej na rynku świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

poniedziałek 2 listopada 2015

czytaj więcejMimo deflacji woda drożeje

Średnia aktualna cena za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Polsce waha się między 9 a 10 zł za metr sześcienny to około 3 % więcej niż w 2014 roku.

poniedziałek 2 listopada 2015

czytaj więcejCzysta woda za 270 milionów złotych

Z końcem września została zakończona modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie pod Poznaniem.

czwartek 29 października 2015

czytaj więcejJednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

26 sierpnia 2015 roku weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. 2015 poz. 1412.

czwartek 29 października 2015

czytaj więcejŚcieki komunalne muszą być dobrze oczyszczone

Okazuje się, że polska regulacja prawna dotycząca komunalnych oczyszczalni ścieków jest lepsza niż jej odpowiedniki w wielu krajach Unii Europejskiej

poniedziałek 26 października 2015

czytaj więcejRozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

25 sierpnia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych -  Dz.U. 2015 poz. 1456

poniedziałek 26 października 2015

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej