cover

Warto przeczytać

W Rzeczpospolitej z dnia 8.08.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 8.08.2006 r. został opublikowany tekst "Zapłata jedynie za słupy a nie za dojazd". W wyroku warszawski Sąd Apelacyjny uznał, iż właścicielowi działki nie należy się wynagrodzenie za grunt, przez który odbywa się okazjonalny dojazd do urządzeń energetycznych. Takiej nietrwałej drogi nie można bowiem zaliczyć do infrastruktury mediów.

czwartek 10 sierpnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej