cover

Warto przeczytać

Zagospodarowanie wód opadowych w Polsce - problemy organizacyjne

W Polsce nadal brak jest sprecyzowanych regulacji prawnych odnoszących się do wód opadowych, nie ma również określonych zasad odpowiedzialności za zagospodarowanie wód opadowych oraz jego finansowania.

poniedziałek 14 września 2015

czytaj więcejZasady budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w or

Spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku a także nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

środa 2 września 2015

czytaj więcejJaka przyszłość czeka przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Producenci oraz użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą napotkać wiele problemów po wejściu w życie dnia 18 listopada 2014 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

piątek 28 sierpnia 2015

czytaj więcejLiczy się treść uchwały, a nie jej uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miasta lub Gminy może ustalić taryfy dla innego okresu, o ile pokrywają się one z dotychczasowymi stawkami, więc uchwała wówczas przedłuża okres obowiązywania starej uchwały.

czwartek 25 czerwca 2015

czytaj więcejOsady ściekowe - co z nimi zrobić, by nie płacić kar?

Coraz częściej w mediach ukazują się informacje, iż w najbliższym czasie oczyszczalnie ścieków zwiększą swoje koszty funkcjonowania poprzez zakaz składowania osadów na ich terenach a dodatkowo spowoduje to wzrost opłat dla mieszkańców.

czwartek 25 czerwca 2015

czytaj więcejW rządzie nie ma zgody na prawo wodne

Propozycja projektu nowej ustawy Prawo Wodne wciąż nie ma akceptacji w Rządzie.

poniedziałek 15 czerwca 2015

czytaj więcejSamorządy nadal mają problemy z kanalizacją. Brakuje pieniędzy

Ministerstwo Środowiska zaprezentowało dane, z których wynika, że aż 64% gmin błędnie wyznaczyło rejony, w których kanalizacja nie powinna przebiegać.

piątek 12 czerwca 2015

czytaj więcejNFOŚiGW w tym roku planuje wydać ponad 6 mld zł

Prezes Narodowego Funduszu Środowiska oświadczyła, iż Fundusz w tym roku wyda 6,1 mld zł z czego 3,8 mld zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej.

poniedziałek 8 czerwca 2015

czytaj więcejEEC 2015: Polacy nie będą w stanie zapłacić więcej za wodę i ścieki

W najbliższych latach mogą czekać polaków problemy z woda pitną. Nie dość, że Polska ma bardzo małe zasoby naturalne – jedne z najmniejszych w Europie to dodatkowo około 98% wody jest zużywana na cele inne niż spożywcze.

poniedziałek 8 czerwca 2015

czytaj więcejGminy wiejskie dostaną dotacje na wodociągi i kanalizację

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie Podlaskim są do wykorzystania pieniądze na inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne oraz związane z zagospodarowaniem odpadów.

czwartek 21 maja 2015

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej