cover

Warto przeczytać

Przedsiębiorstwo przesyłowe

    Przedsiębiorstwo przesyłowe może uzyskać trwałe prawo do korzystania z cudzej nieruchomości jeśli należące do niego urządzenia znajdują się tam dostatecznie długo - taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z 4.10.2006 r. Prawem tym jest służebność gruntowa, którą można nabyć przez zasiedzenie. Powyższym postanowieniem SN potwierdził nową linię orzecznictwa, korzystną dla przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem mediów. Zasiedzenie służebności jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy podlega ona korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia na gruncie.
    Szczegółowo orzeczenie omówione zostało w Rzeczpospolitej z dnia 10.10.2006 r.

wtorek 17 października 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej