cover

Warto przeczytać

Będzie lepiej z oczyszczaniem ścieków komunalnych?

28 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji natomiast od 12 lipca obowiązuje nowelizacja Prawa Wodnego.

poniedziałek 1 września 2014

czytaj więcejPrzekręty na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne co roku stwierdza kilkadziesiąt naruszeń przepisów prawa.

piątek 29 sierpnia 2014

czytaj więcejZa rów właścicielka może dostać milion złotych

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporów o budowle na cudzym gruncie mówi że w sporach o wykup gruntu zajętego przez urządzenia liczy się wartość całej sieci, a nie tylko jej fragment na danej działce.

środa 27 sierpnia 2014

czytaj więcejPrezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego podała, iż Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Zmiany w przepisach dotyczą między innymi tego by w ściekach ograniczyć ilość azotu oraz fosforu.

środa 27 sierpnia 2014

czytaj więcejHydraulik – zawód stary jak świat

Niedawno w Iranie odkryto jak na razie najstarszy wodociąg na świecie

poniedziałek 25 sierpnia 2014

czytaj więcejSłużebności: gminom grożą milionowe roszczenia

Coraz częściej o odszkodowania występują właściciele działek, przez które przebiegają media wybudowane bez ustalenia zasad służebności gruntowych.

piątek 22 sierpnia 2014

czytaj więcejZepsuty wodomierz nie oznacza, że automatycznie obciąża nas najwyższa kara

Zapis w umowie o zaopatrzenie w wodę lub regulaminie przedsiębiorstwa wodociągowego mówiący o tym, iż odbiorca zapłaci za maksymalną ilość wody, którą mógł pobrać w określonym czasie w przypadku braku rzeczywistego odczytu jest niezgodny z prawem.

czwartek 21 sierpnia 2014

czytaj więcejNiewłaściwe przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wiele zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w gospodarce wodno-ściekowej było efektem wprowadzania w Polsce standardów obowiązujących w Europie Zachodniej. 

piątek 30 maja 2014

czytaj więcejSejm: samorządy wydadzą na poprawę jakości ścieków 920 mln zł

W ciągu nadchodzących 10 lat ponad 300 oczyszczalni ścieków w Polsce będzie zmodernizowanych.

piątek 30 maja 2014

czytaj więcejBrak odszkodowania lub zaniżona jego wysokość może być przejawem nadużywania pozycji dominującej

Do nadużyć prawa dochodzi często w przypadkach gdy na rynku występuje brak konkurencji  firm dostarczających podobne usługi.

czwartek 29 maja 2014

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej