cover

Warto przeczytać

projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcó

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju został zamieszczony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

środa 13 maja 2015

czytaj więcejSpółka wodociągowa złoży CIT-ST, jeśli działa w kilku gminach

Przedsiębiorstwo Wodociągowe musi złożyć informację o dochodach z CIT należnych innym jednostkom samorządowym jeżeli jej pracownikom jako miejsce zatrudnienia wpisano teren powiatu.

poniedziałek 11 maja 2015

czytaj więcejOpłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne rosną prawie w całej Polsce

Opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne rosną prawie w całej Polsce.

poniedziałek 11 maja 2015

czytaj więcejNie zawsze można ukarać za nadużywanie pozycji dominującej

Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż jeżeli z mocy prawa są nieważne zapisy umowy wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może ukarać przedsiębiorcy.

środa 29 kwietnia 2015

czytaj więcejKanalizacja to nie śmietnik

Coraz częściej w prasie pojawiają się publikacje przestrzegające ludzi, że „kanalizacja to nie śmietnik”.

wtorek 28 kwietnia 2015

czytaj więcejSejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa budowlanego

W lutym Sejm przyjął 16 z 17 poprawek Senatu zgłoszonych do noweli ustawy Prawo budowlane.

poniedziałek 23 marca 2015

czytaj więcejMożna powiększyć limit dofinansowania na środowisko

Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje wodociągowe mogę jeszcze liczyć na pomoc horyzontalną.

sobota 21 marca 2015

czytaj więcejDroga woda jeszcze zdrożeje

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej w latach 2003-2013 i wykorzystanym na inwestycje w branży wodociągowo-kanalizacyjnej już 88% ludzi w naszym kraju ma dostęp do usług wodociągowych a około 64 % ma dostęp do sieci kanalizacyjnych.

sobota 21 marca 2015

czytaj więcejNIK – Uzdrowiska trują

Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich raportów porusza problematykę ścieków odprowadzanych przez Uzdrowiska. Z zabiegów leczniczych powstają ścieki zawierające bardzo dużo niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych między innym siarki i chloru.

środa 18 marca 2015

czytaj więcejIzba Wodociągi Polskie: potrzebujemy na inwestycje jeszcze 18 mld zł

W ciągu ostatnich 25 lat gwałtownie wzrosła liczba wybudowanych na terenie Polski oczyszczalni ścieków. Wybudowano ich ponad tysiąc a kolejne 300 zmodernizowano.

środa 18 marca 2015

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej