cover

Warto przeczytać

W Gazecie Samorządu i Administracji nr 23/2006 z 13 listopada 2006 r.

W Gazecie Samorządu i Administracji nr 23/2006 z 13 listopada 2006 r. opublikowany został artykuł "Rozważne planowanie infrastruktury wodociągowej lekarstwem na niespójne prawo". Tekst powstał po V konferencji Woda-Człowiek-Środowisko zorganizowanej przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich 19-20.09.06 w Licheniu.

środa 6 grudnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej