cover

Warto przeczytać

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się uwagi do projektu Ministra Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się uwagi do projektu Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe uwagi przesłały m.in. Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Główny Inspektor Sanitarny.

czwartek 14 grudnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej