cover

Warto przeczytać

Czy na wykonanie przekładki rury wodociągowej wystarczy zgłoszenie robót, czy też niezbędne jest uzy

Czy na wykonanie przekładki rury wodociągowej wystarczy zgłoszenie robót, czy też niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Interesujący artykuł w miesięczniku "Inżynier budownictwa" nr 12/2006 pt. "Jak działa ułomne prawo budowlane".

wtorek 19 grudnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej