cover

Warto przeczytać

Ukazał się dodatek do "Wspólnoty" nr 50/2006 z 16.12.2006 r.

Ukazał się dodatek do "Wspólnoty" nr 50/2006 z 16.12.2006 r. w całości poświęcony opłacie adiacenckiej. A w nim m.in.: rodowód i definicja opłaty adiacenckiej, wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, zagadnienia procesowe.

wtorek 19 grudnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej